Archive | Psychologie RSS feed for this section

Evropská unie, jeden rekord už máme

28 Zář

Vstup deseti nových států do Evropské unie, lépe řečeno jejich přidružení k patnácti stávajícím, je v podstatě interdisciplinární vědecký problém. Zatím dosud nikdy nevzniklo na světě tak velké soustátí výrazně identických zemí, z nichž každá má svou významně hlubokou a originální historii. Je to hazard, nebo pozitivní civilizační experiment spoléhající na vysoce kulturní úroveň komunikace a ekonomický konsensus relativně malého regionu?

[…]

Psychowalkman, fenomén pro expanzi lidského vědomí

30 Pro

V roce 1986 předpověděl americký psycholog a vědec Michael Hutchison, že éra přístrojů pro expanzi lidského vědomí právě přichází. Od tohoto data, kdy byla také vyrobena první série těchto přístrojů pro širokou veřejnost, se fenomén zvaný AVS přístroj – lidově „psychowalkman“ – nezadržitelně šíří po světě.

Odvaha některých reklamních i nezávislých informací o AVS přístrojích (psychowalkmanech) je velká. Uvádí se, mimo jiné, že AVS přístroj dokáže zvýšit koncentraci až o 50 %, okamžitě zbavit únavy a stresu nebo samovyléčit některé psychosomatické potíže, např. nespavost či deprese. Ovšem i když některá reklamní tvrzení občas přehánějí, v zásadě je to pravda. Vývoj fenoménu „psychowalkman“, při němž byly uděleny i 2 Nobelovy ceny, trval bezmála 50 let a určitě stál za to. AVS přístroje zvyšující kapacitu mozku pracují na základě přesných fakt o fungování lidského mozku a organismu. Americký vědec Prof. PhD. Thomas Budzinski, který působil v letech 1980 až1986 jako šéf psychologických výzkumů v NASA a Pentagonu, popisuje:

„Fyziologové a psychologové například zjistili, že i v bdělém stavu využíváme jen asi desetinu mozkové kapacity. Pomozme si přirovnáním: v supermoderním závodním autě se po dálnici ploužíte dvacetikilometrovou rychlostí na jedničku jen proto, že vám nikdo neřekl o existenci řadicí páky. Stejně je tomu s mozkem. Mozek v sobě prostě ukrývá mnohem víc schopností, mnohem víc paměťové a myšlenkové kapacity, než se nám doposud zdálo. A jako řídicí centrum organismu dokáže mozek při probuzení vědomí i efektivněji řídit celé tělo. AVS přístroje jsou geniální v tom, že dokážou tuto nevyužitou kapacitu mozku a tělesných biorytmů nastartovat.“

[…]

Povodně a posttraumatický stres

16 Bře

Katastrofální povodně, které v letech 1997 a 2002 zasáhly Českou republiku, přivedly vedení Grantové agentury ČR k ojedinělému nápadu vyhlásit na podzim roku 2002 mimořádnou veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji na téma komplexní ochrany proti nepříznivým změnám klimatu naší země, jejímž cílem bylo také shromáždit vědecké informace o příčinách a následcích takových klimatických jevů. Přijato bylo celkem 31 přihlášek (23 jich bylo z různých důvodů vyřazeno). Přinášíme informaci o jednom z projektů, který je zvláštní tím, že jako jediný vyšel z oblasti společenských a lékařských věd; řešitelem úkolu (a příjemcem grantu) byl MUDr. Pavel Mohr, Ph.D., z Psychiatrického centra v Praze (jako vedoucí týmu). Projekt byl prezentován pod titulem Vliv povodní v roce 2002 v České republice na psychický stav postižených obyvatel. Uvádíme ho ve znění (s nutnými redakčními úpravami), jak jej zveřejnila Grantová agentura ČR.

Cílem projektu bylo sledovat změny psychického stavu u osob postižených traumatickou událostí, jakou byly povodně v ČR v roce 2002. Zjišťovali jsme přítomnost a závažnost zejména úzkostných a depresivních příznaků a výskyt posttraumatické stresové poruchy v časovém odstupu osmi měsíců po události. Dalším cílem bylo zjistit mezi postiženými změny v užívání návykových látek (alkohol, cigarety a jiné drogy).

[…]

Pes dosáhne úrovně tříletého dítěte

4 Srp

Pes rozumí lidské řeči. K tomuto závěru dospěl německý vědecký tým, který testoval jednoho psa rasy kolie. Odborníci prohlašují, že jejich svěřenec Rico je schopen podle názvu rozpoznat až dvě stovky předmětů. Výzkumníci dokonce přišli s odvážným tvrzením, že za určitých okolností pes může pochopit, jakou věc jeho pán chce, ačkoli dané slovo nikdy předtím neslyšel.

[…]

Rozhraní mezi mozkem a počítačem

18 Kvě

V minulém století došlo k nesmírnému rozvoji informatiky a výpočetní techniky. Od prvního velkého nasazení stroje pro automatické provádění výpočtů až k dnešním počítačům a koncepci všudypřítomné elektroniky (tzv. pervasive computing) vedla dlouhá cesta bouřlivé evoluce. Jedním z chvályhodných trendů posledního desetiletí je přibližování počítačů a úprava jejich rozhraní uživatelům s nejrůznějším postižením. Tyto problémy řeší nejen mediálně velmi známá světová pracoviště, ale i laboratoř katedry teorie obvodů Fakulty elektrotechniky ČVUT v Praze.

Braillovy terminály a syntéza hlasu z textu už nejsou ničím neobvyklým; výkon běžně používaných počítačů už umožňuje i více či méně bezproblémové rozpoznávání hlasu. Přesto stále zbývá mnoho lidí, kteří v důsledku motorického poškození nemohou počítač používat. Část z nich není dokonce vůbec schopna komunikace s vnějším světem. Jde například o pacienty s postižením míchy. U nejtěžších případů jsou pacienti plně při vědomí, avšak neschopni jakéhokoli pohybu.

[…]

Informační válka a význam informací v moderním ozbrojeném konfliktu

24 Čvn

Nedávno byl v Iráku rozpoután jeden z nejstrašnějších ozbrojených konfliktů poslední doby. Konflikt, ve kterém proti sobě stály na jedné straně moderní zbraně a vyspělé technologie a na druhé straně zastaralá, ale velmi početná bojová technika s odhodlaností bránit svou zem. V souvislosti s růstem podílu elektroniky a výpočetní techniky v moderních zbraních se mění i vztah moderní armády k protivníkovi.

[…]

Děti v ohrožení

23 Bře

Syndrom barona Prášila. Poněkud směšný název, za nímž se skrývá závažná psychická porucha rodičů, kteří trpí utkvělou představou, že jejich děti jsou nemocné, a snaží se o tom ze všech svých sil přesvědčit i lékaře. Výsledkem je zvláštní druh týrání dětí, který může končit i smrtí. Až donedávna byl prášilovský syndrom považován za „marginální“ jev, jde však o mnohem rozšířenější problém, než se původně zdálo.

[…]