Řízená termojaderná syntéza (pro každého)

18 Lis

Čtveřice autorů knihy, jimiž jsou Milan Řípa, Vladimír Weinzettl, Jan Mlynář a František Žáček, se zabývá jedním z nejdůležitějších problémů budoucnosti – energetickou náročností lidstva. Už snaha o snížení spotřeby energií se bez ní neobejde. Paradox, který vede k jednoduchému závěru. Kde brát?

Řízená termojaderná syntéza je jednou z možných cest, jejíž základy položil A. Einstein. Není to cesta ani jednoduchá, ani snadná. A jak se dozvídáme v uvedené publikaci, zdánlivě jednoduchá cesta je dlážděna mnoha omyly a pokusy. A dalšími pokusy tyto omyly odstranit. Nicméně specializovaná pracoviště na celém světě se snaží poznat a využít, případně podmanit si 99 % čtvrtého skupenství hmoty vesmíru – plazmatu.
Autorům se podařilo dát dohromady historii i budoucnost výzkumu včetně jeho praktického využití. Doplnili text množstvím fotografií a grafů. Podařilo se jim popsat dobrodružně-poetickou formou zdánlivě nesrozumitelnou záležitost, neboť hranice člověka není limitována vesmírem, ale pulzuje s jeho energií. Prázdno začíná až tam, kde končí hranice vidoucího a koncipujícího plánu proti entropii mrtvých věcí. Dovoluji si autorům i touto formou poděkovat za nesmírně zajímavý projekt. Básníci matematiky a fyziky předkládají dílo, které lze využít všemi myslitelnými způsoby. Učebnice i detektivka s otevřeným koncem.

Leave a Reply