Proti rakovině Made in Czech

8 Čvn

Česká věda se masivním způsobem zviditelnila díky objevu kvarteta mikrobiologů, kteří pracují v Dánském centru pro výzkum rakoviny v Kodani. Britský prestižní časopise Nature publikoval objev týmu, který vede prof. Jiří Bartek. Práce o mechanismech, jimiž se buňky brání proti rakovinnému bujení, je považována za zcela průlomovou. Experti zařadili český tým mezi kandidáty na jednu z příštích Nobelových cen. Časopis věnoval práci Čechů dokonce i titulní stranu, článek je nosným materiálem dubnového vydání a je doprovázen řadou komentářů světových odborníků. Díky článku mohl Nature dokonce významně zvednout náklad a několik tisíc výtisků bylo dopraveno do USA do Anaheimu v Kalifornii, kde se konala 96. výroční konference American Association for Cancer Research (AACR).

Tým tvoří Jiří Bartek, Jiří Lukáš, Jiřina Bartková a benjamínek kvarteta Zuzana Hořejší. Objev bude mít zřejmě klíčový význam pro velmi časné rozpoznání raného stadia rakoviny. Čeští vědci popsali dosud neznámý mechanismus, jakým buňky regulují nepřiměřené buněčné dělení a které nefunguje u buněk nádorových. Jiří Bartek pracuje v Kodani už od roku 1993 a jeho skupina má ve své bilanci už řadu pozoruhodných úspěchů. Dosud se vědělo, že v buňkách působí speciální bílkoviny, které dokážou zakročit proti buňkám se sklony ke zmutování. Umějí zregulovat či potlačit její dělení, nebo ji přinutit k sebedestrukci. Nebylo však známo, jakým způsobem »buňka-policajt« pozná, že se buňka chystá při dělení k chybě nebo k nebezpečnému bujení, ke změně v nádorovou. Právě tento problém čeští vědci odhalili. V principu jde o to, že před každým dělením musí každá buňka nejprve bezchybně okopírovat všechny své geny, čili velké množství genetických informací. Buňky, které by se »chtěly« stát základem zhoubného nádoru, chybují mnohem více. Systém buněčné sebeobrany selhává v okamžiku, kdy je jedna nebo i více součástí obranné sítě vyřazena nebo poškozena a celý systém může zkolabovat. Někteří lidé mají buněčnou obranu proti nádorům oslabenu už vrozenou poruchou od dětství. U jiných lidí obrana selže až teprve v průběhu vzniku jednoho určitého nádoru a umožní jeho rozvinutí.

Leave a Reply