Polární stanice, Máme v Antarktidě výzkumnou dřevostavbu

20 Pro

Po pětiletém úsilí byla na Rossově ostrově dostavěna první česká polární stanice v Antarktidě. Stojí asi šest kilometrů severovýchodně od zátoky Brandy Bay. Laici i vědci tuto zprávu přijali s jásotem. Konečně budou mít čeští meteorologové, klimatologové, geologové a biologové, geofyzikové, astrofyzikové atd. v Antarktidě vlastní střechu nad hlavou. Dosud se museli vždy k někomu »přifařit«. Ale málokdo zatím tuší, jak ta česká stanice vypadá, jak vznikala a jaké jsou její možnosti.

Stanice, pojmenovaná po proslulém českém genetikovi a meteorologovi 19. století Johanu Gregoru Mendelovi, byla postavena především proto, že je levnější mít vlastní základnu než platit za pobyt a péči u cizích. ČR chce být také plnohodnotným členem tzv. Antarktické smlouvy.

Dřevostavba

Projekt začal vznikat na základě iniciativy Masarykovy univerzity v Brně, která několikrát usilovala o grant AV ČR a až teprve v roce 1999 uspěla. Zadání pak znělo: zkonstruovat jednoduchý stavebnicový objekt pro sezonní výzkum, snadno sestavitelný v náročných klimatických podmínkách. Stavař by řekl, že jde o nízkoenergetickou panelovou dřevostavbu. V půlce března byl dobudován »areálek«, který tvoří jedna přízemní budova o rozměru 21×11 metrů obestavěná devíti kontejnery. Energii vyrábějí solární panely, větrné elektrárničky a dieselagregát. Celá stavba stanice vyšla na 50 milionů korun, přičemž samotný »baráček« patřil k nejlevnějším položkám celé investice. Velké sumy se vyskytovaly u vědeckých přístrojů, přípravných prací a také u dopravy. Materiál na stavbu nakonec dovezl na Rossův ostrov ledoborec chilského vojenského námořnictva začátkem roku 2005 v kontejnerech se »skládankou« a potřebným vybavením. Na stanici může najednou pracovat až 15 výzkumníků.

Osm variant

Prof. doc. RNDr. Pavel Prošek, CSc., z Masarykovy univerzity v Brně, který je otcem i garantem projektu, původně zamýšlel postavit stanici na ostrově King George, kde už stojí základny Polska, Brazílie, Argentiny, Chile, Peru, Koreje,

Leave a Reply