Slavnostní otevření – Ústavu ekologie krajiny AV ČR

31 Říj

Slavnostní otevření nových pavilonů pracovišť Ústavu ekologie krajiny AV ČR se uskuteční v úterý 11. listopadu 2003 ve 13:00 h v ÚEK AV ČR, Poříčí 3b, Brno. Slavnostního otevření se zúčastní prezident České republiky Václav Klaus, ředitel ÚEK AV ČR prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., a další osobnosti akademického a politického života v Brně.

Ústav ekologie krajiny Akademie věd ČR (ÚEK AV ČR) byl zřízen k 1. dubnu 1993 a je multidisciplinárním ústavem základního výzkumu, který je orientován na základní a aplikovaný výzkum krajiny a jejích biotických a abiotických složek. Krajina je studována jako dynamický systém za použití různých přístupů a vědních disciplín. ÚEK AV ČR sídlí v Českých Budějovicích (ředitelství), v Brně a v Nových Hradech.

Leave a Reply