Překvapení z vesmíru – nový typ hvězdy

16 Čvc

O tom, že je obloha stále plná překvapení, se přesvědčili i astronomové z Manchesterské univerzity. S použitím nové metody hledání rádiových pulsarů objevili jedenáct objektů, které do konceptu známých typů pulsarů vůbec nezapadalo. Astronomové jsou přesvědčeni, že jde o nový typ neutronových hvězd. Ty nejenže našim zrakům, díky svému důmyslně nenápadnému způsobu existence, dosud unikaly, ale jsou také zřejmě 4x běžnější než klasické rádiové pulsary.

Angličtí vědci z Manchesterské Jordell Bank Observatory vedou mezinárodní tým astronomů pracující s Parkesovým radioteleskopem v Austrálii. Při svém unikátním honu na rádiově pulsující neutronové hvězdy objevili neznámý typ objektů, který vysílal také rádiové záblesky. Od pulsarů se však lišil. Záblesky těchto zdrojů se objevovaly jen velmi vzácně a trvaly jen krátkou dobu. S jednotlivými záblesky, ne delšími než setinu vteřiny, byl jejich celkový čas, po které byly viditelné na obloze, menší než půl vteřiny.

Cílem byly pulsary

Hlavním cílem projektu bylo hledání rádiových pulsarů. To jsou neutronové hvězdy, které produkují pravidelné pulsy během své rotace a jsou tedy něco jako kosmickými majáky. Projekt je nebývale podařený. Objevil za svou dobu trvání na 800 pulsarů a stal se tak nejúspěšnějším ze všech obdobných projektů v historii. To se povedlo díky speciální technice hledání. Právě díky ní se podařilo najít i náš nový typ blýskajících hvězd. Jedenáct zdrojů záblesků se podařilo najít v nejrůznějších částech naší galaxie. „Bylo pro nás ze začátku těžké věřit, že nové záblesky pocházejí z vesmíru, protože spíš vypadaly jako nějaké pozemské zdroje,“ říká o nálezu Dr. Maura McLaughlinová. Izolované záblesky trvaly od 2 do 30 milisekund a mezi nimi byla pauza od 4 minut do 3 hodin, po které byly tyto hvězdy naprosto bez signálu.

RRAT

Když se vědci utvrdili, že jsou zdroje záblesků skutečně původem z kosmu, pokračovali v jejich studiu další tři roky. Během nich bylo celkem objeveno jedenáct objektů, u nichž byla potvrzena doba rotace od 0,4 do 7 vteřin. „Periodicita ukazuje, že nové zdroje záblesků jsou také rychle rotujícími neutronovými hvězdami, ale zcela odlišnými od pulsarů,“ popisuje hvězdy prof. Andrew Lyne. „Rozhodli jsme se je tedy spíše pojmenovat Rotujícími rádiovými kolísavými zdroji (Rotating Radio Transients – RRATs). RRAT funguje tak, že po záblesku musí znovu nasbírat svou energii a nového záblesku je tak schopen až po několika tisících rotacích.“

Jsou nejběžnější

RRAT se tak stávají novým typem neutronových hvězd a doplňují tak rodinu klasických rádiových pulsarů a magnetarů, které jsou zase neutronovými hvězdami s extrémně silnými gama a rádiovými záblesky. Vědci z anglického týmu se přitom domnívají, že by RRAT mohly být nějakou speciální vývojovou fází, na jejímž začátku anebo konci stojí právě magnetary. Navíc, protože způsob jejich detekce je nesmírně obtížný, předpokládá také tým, že právě tyto objekty jsou ze všech typů neutronových hvězd nejběžnější a ve vesmíru jich bude až čtyřikrát více než obyčejných pulsarů.

Leave a Reply