Nálepky které mění přírodní zákony

29 Zář

Firem a podnikatelů zneužívajících vědecký slovník k nekalým výdělkům je stále jako hub po dešti. Jeden z takových bonbonků předvádí na svých zákaznících například firma Zdrava paní Mekkiové. Můžete si u nich koupit malinké nálepky, které zabraňují průniku škodlivého elektromagnetického záření mobilního telefonu, PC a TV do našeho organismu i do našeho energetického systému.

Desetimilimetrovou nálepku za pár stokorun si můžete objednat na jejích stránkách na dobírku. Ale pozor, na každý přístroj potřebujete nálepku originální. Kopírováním ztrácí znak svou účinnost a původce zneužití si může energeticky ublížit! Máme tady další z průmyslových „děl“, které se vysmívá lidskému rozumu.

Obchodu s hloupostí se daří

Zdrava však není jedinou firmou, která se snaží své klienty přesvědčit o tom, že obrázky mohou interagovat s elektromagnetickým polem. Svou zásluhu na matení veřejnosti má také držitelka stříbrného bludného balvanu z roku 2002 akademická malířka Jiřina Průchová, poskytovatel energetizačních tabulek Vratislav Zouhar, prodavač solných svícnů Ing. Jáně a mnoho dalších. Je vidět, že obchodu s hloupostí se u nás daří dobře. Je totiž nutné říct, že malby na nálepkách, ať už sebelépe nakreslené, jakémukoli elektromagnetickému záření nezabrání.

Nejde to – není jak

Pokud by spolu měla kresba a elektromagnetické pole komunikovat a navzájem se ovlivňovat, přestaly by platit přírodní zákony. Pokud by tomu tak skutečně bylo a existovala by možnost omezit elektromagnetické záření kresbou, dostávali bychom dávno do letadel místo zákazu telefonování samolepku a nemusely by se stavět neviditelné bombardéry Stealth. Stačilo by staré Migy olepit těmi správnými nálepkami. Energie, elektromagnetismus, kosmos a vibrace jsou oblíbenou hantýrkou takovýchto pábitelů. Možná jsou takoví lidé jen postižení vlastní neznalostí a naivitou, spíše však velmi dobře vědí, že to, co vytváří, je čirý podvod.

Ochráníme vás před vším!

Firma Zdrava inzeruje několik typů nálepek. Má speciální typy určené mobilním telefonům, počítačům i mikrovlnným troubám. Vědecký princip interakce kresby a elektromagnetického záření se však nedozvíme. Ostatně ten neposkytují žádní z prodejců takovýchto pavědeckých podvodů. Zbývá nám tak jen naše víra a zdravý lidský rozum. Chcete-li věřit, že vám nálepka pomůže, čeká vás investice 240 až 370 Kč do dobrého pocitu, fyzikální výsledek nečekejte. Všechny takové nabídky však něco společného mají. Jsou na hraně zákona a minimálně hraničí s klamáním spotřebitele.

Leave a Reply