Nadace Dagmar a Václava Havlových ocenila matematika a filozofa Petra Vopěnku

28 Dub

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 každoročně uděluje svou výroční cenu významné vědecké osobnosti, která zásadním způsobem přesáhla hranice svého oboru. Za rok 2004 se stal laureátem prof. Petr Vopěnka, DrSc. (69), vynikající český matematik a filozof, skutečně monumentální a renesanční postava české vědy.

Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 se uděluje vždy 5. října v den výročí narození Václava Havla. Předchozích pět laureátů dokonale ilustruje hlavní myšlenku. Prvním nositelem ceny byl v roce 1999 americký neurochirurg a myslitel Karl H. Pribram, který se zabýval významně také neuropsychologií, neurofyziologií a filozofií a neustále posouval a „přesouval“ hranice vědy. Ital Umberto Eco, jeden z nejzajímavějších spisovatelů 20. století, proslul svými pracemi také v semiotice a byl respektovaným literárním vědcem. Zdeněk Neubauer, laureát roku 2001, je významným českým genetikem a biologem, ale i myslitelem a autorem řady filozofických knih a esejí. Joseph Weizenbaum, americký informatik německého původu, je spolutvůrcem prvních počítačových sítí a současně filozofem komputerové éry. Proslavil ho nejprve projekt Eliza (1966), což byl „inteligentní“ konverzační počítačový program, napodobující rozhovor psychiatra (Elizy) s pacientem. V roce 1976 napsal svou slavnou knihu Počítačová moc a lidský rozum – Od soudnosti k počítání a vydal řadu dalších slavných filozofických děl. Vloni Havlovi ocenili Roberta B. Reicha, amerického ekonoma a člena vlády prezidenta Billa Clintona (ve funkci ministra práce), který spojoval ekonomii se sociologickými a filozofickými otázkami současné společnosti.

Petr Vopěnka

Petr Vopěnka je nejcitovanějším světovým matematikem v oboru teorie množin (Vopěnkův prostor, Vopěnkův princip, Vopěnkův filtr, Vopěnkova věta atd.) a vynikajícím odborníkem v oblasti matematické logiky. Svůj obor však spojuje s filozofickými otázkami vzdělanosti a vědy. „Musíme si všichni uvědomit, že věda a vzdělanost je především součástí kultury a matematika byla základem interdisciplinarity věd už od antických dob. Na dějinách matematiky můžeme sledovat vývoj myšlení mnoha staletí,“ řekl laureát Petr Vopěnka při prezentaci udělení ceny. Při příležitosti předání Ceny Nadace VIZE 97 byla vydána jeho kniha Horizonty nekonečna (je to 81. publikace v jeho bibliografii). Cena se letos poprvé udělovala v rekonstruovaném a odsvěceném kostele sv. Vavřince (dosud byl nazýván spíše kostelem sv. Anny) ve Zlaté ulici v Praze. Tento objekt je součástí aktivit VIZE 97 a stal se centrem velkolepého intelektuálního projektu Dagmar a Václava Havlových pod názvem Pražská křižovatka.

Petr Vopěnka je nyní emeritním profesorem UK v Praze. V letech 1969 – 69 byl proděkanem Matematicko-fyzikální fakulty a vedoucím katedry matematické logiky, bylo schváleno jeho jmenování profesorem UK, ale došlo k němu až v roce 1990 po pádu totalitního režimu. V letech 1970 – 89 zůstal na fakultě v podřadném postavení a nesměl cestovat do ciziny. V 80. letech otevřel na fakultě proslulý veřejný filozofický seminář. V lednu 1990 byl zvolen prorektorem UK a stál v čele katedry matematické logiky a filozofie matematiky. V letech 1990 – 92 zastával funkci ministra školství mládeže a tělovýchovy. Prezident Václav Havel mu v roce 1998 udělil státní vyznamenání (Medaili za zásluhy).

Leave a Reply