Monitoring médií jako světový unikát – Newton Information Technology

29 Bře

Jak jednoduše bude znít otázka, bude stejně prostá i odpověď. Lze v České republice za několik let doslova z nuly, jen s hlavou plnou nápadů, vybudovat úspěšnou firmu? Je to sice dřina, je třeba leccos překousnout a leccos obětovat, ale Petr Herian, ředitel společnosti Newton Information Technology, je živoucím důkazem, že to opravdu jde. Firma, kterou řídí, je v současnosti největší společností dodávající v elektronické podobě veškeré informace z novin, časopisů, zpravodajských pořadů televizních a rozhlasových stanic, agenturního zpravodajství a internetu. Na jednom místě najdete všechny informace, které v jakémkoli sdělovacím prostředku zazněly za posledních sedm let.

Jak se stát největší společností v oboru na trhu? Stačí jen přesvědčit okolí o smyslu a užitečnosti celého záměru. Desítky vydavatelů o budoucnosti, stovky klientů o výhodách a kolegy o jedinečné příležitosti být u zrodu zbrusu nové služby. Tohle všechno dát dohromady není o penězích. Je to o tom najít odvahu a jít do toho,“ pokyvuje hlavou šéf Newton I. T. a celou anabázi se jal nám přiblížit od počátku. „Pokud bereme zpětnou databázi jako celek, dá se říci, že je to světový unikát.“

Začátek firmy Newton: Stohy novin.

V roce 1994 vznikla finanční skupina, která pochopila nutnost mít dostatek informací z veřejných zdrojů, především pak z médií. Koupili jsme tedy skener, začali zpracovávat noviny a ukládat je do počítače. Postupem času to začalo přinášet komplikace, protože stoh novin, které jsme nestihli zpracovat do počítače, se vršil. Proto se zrodil nápad koupit noviny v elektronické podobě. Jenomže tenkrát se v redakcích psalo v programu T602, noviny procházely pouze grafickým zlomem a v elektronické podobě prakticky neexistovaly. V jedněch novinách ovšem padl návrh, že pokud bychom jim vymysleli způsob, jak uchovávat jejich texty pro archivaci, tak nám noviny dají k dispozici. Proto jsme probrali celý proces výroby a dospěli k tomu, že pokud chceme zpracovávat noviny vycházející v papírové podobě, musíme začít odzadu a rozkódovávat formáty určené pro tiskárnu. A to se podařilo. Dosáhli jsme toho, že aniž bychom museli noviny skenovat, dostali jsme je se stoprocentní kvalitou do počítače. Naše další cesta vedla za dalšími vydavateli, kterým jsme nabídli vytvoření archivu v plném znění, ve stejné podobě jako vyjde na papíře v novinách. Dohodli jsme se, že za to nic nechceme, ale že bychom na tom chtěli postavit službu elektronické výstřižkové služby – monitoringu. Tenkrát jsme jako technici nebyli v obchodních záležitostech nijak sběhlí, příliš jsme tomu nerozuměli.

Vydavatelé: „Dobrá služba.“

Důležité bylo, aby s archivem v redakcích neměli práci. My jsme potřebovali vědět, kde a v jakém formátu mají data, a pak už jenom souhlas k tomu, abychom si noviny mohli vzít z tiskárny a začít s nimi pracovat. Vydavatelé do toho šli, protože je to nic nestálo – po časové ani po technické stránce a ještě získali vlastní archiv a díky licenčním poplatkům dostávali peníze za to, že uživatel jejich článek čte. Postupně se nám podařilo oslovit všechny klíčové vydavatele a uzavřít s nimi smlouvy. Začali jsme takhle vyrábět monitoring během dne. Přes den se vše vždy zpracovalo, měli jsme pár zaměstnanců. Dva roky jsme s kolegou Martinem Fryšem dělali bez výplaty, protože to jinak nešlo.

Zlom: Výběrové řízení.

Další zlom přišel ve chvíli, kdy jedna z velkých institucí vyhlásila výběrové řízení na papírový monitoring tisku. S elektronickou podobou jsme samozřejmě neměli mnoho šancí, protože každý člověk byl zvyklý číst si z papíru, prohlížet si obrázky. Hlavní podmínkou bylo, že v sedm hodin ráno bude na stole sedmdesát kopií požadovaných informací. Nám nezbylo nic jiného než udělat kompromis. Elektronicky jsme všechno zpracovali a následně vytiskli na papír. Ve tři hodiny ráno jsme vyrazili do tiskárny a noviny se v noci hned zpracovávaly. V šest hodin jsme zpracovaná data uložili do vlastního fulltextového systému, protože stávající systémy nebyly na tento způsob zpracování novin vhodné. Zakázku jsme nakonec vyhráli. I díky tomu, že jsme v našem monitoringu byli schopni zpracovat daleko víc zdrojů a naše výsledky byly přesnější. A navíc jsme předložili kombinovaný proces. Systém nabídl určitá data a konečný výběr provedl uživatel sám. Elektronický materiál se přizpůsobil danému uživateli.

MOnitorung tisku: Všem ušito na míru.

Začala naše éra v monitoringu tisku, založili jsme první obchodní oddělení. Mělo dva členy – mě a druhou společnici Mílu Peškovou. Existovaly různé internetové a fulltextové společnosti, které měly určité systémy. Všem jsme nabídli, že jim budeme dodávat data a oni nám budou dávat procenta z prodeje. Po půl roce jsme vystřízlivěli. Z pěti společností se tři nerozjely vůbec a ani další dvě nebyly příliš úspěšné. Řekli jsme si, že když data dokážeme zpracovat pro danou instituci do požadované podoby, vymyslíme systém zpracování informací, abychom mohli konkurovat papírovému vydání. V monitoringu musely být prvky grafické, aby systém byl přehledný. A opět jsme šli za uživateli, aniž bychom prodávali. Vyslechli jsme klienta, co vlastně potřebuje a jakým způsobem s daty pracuje. Závěr byl, že data musejí být upravena tak, aby vyhovovala každému. Jinak není monitoring prodejný. Takto se začal postupně rozvíjet business. A to i s tím, že jsme učili své lidi pracovat na počítači, vysvětlovali, co to je e-mail, jakým způsobem se s ním pracuje. V novinách jsme komunikovali s právníky o autorských právech, s řediteli vydavatelství o smluvních podmínkách a s lidmi, kteří alespoň trochu rozuměli technice o zpracování dat. Většinou to byl někdo v tiskárně nebo počítačový fanda v redakci.

Články: Rozebráno do šroubku.

Poté, co jsme produkt začali prodávat uživatelům, zjistili jsme, že ztrácí elektronickou vlastnost. Text si přečtou třeba ve wordu, ale když se k příspěvku chtějí za týden, za měsíc vrátit, musejí – už sice ne papírově, ale elektronicky – se k požadovanému textu propracovávat. Na základě požadavků klientů jsme proto sestavili vlastní software, který vybrané články uchovává a podrobně charakterizuje: kdy vyšel, jakým způsobem, kdo ho vydal, v jaké rubrice. Současně umožňuje, aby si uživatel popsal článek svými poznatky: jak ho vnímá, jestli ho potřebuje pro marketing, vývoj nebo ředitele. Může si udělat vlastní anotace, zařadit článek jako pozitivní, negativní, neutrální, může si do článku udělat překlad. Software se vyvíjí ve všech rovinách, to znamená pro platformu Windows, Lotus Notes, pro internetové uživatele atd. Když čtenáři začali vnímat, co se o nich píše, přišel ke slovu další produkt – časové analýzy událostí. Tedy údaje nejen o tom, co se píše v daný den či měsíc, ale jaký byl vývoj zájmu: kde a co o nich bylo psáno, ale také o různých souvisejících trendech atd. Uživatelům šetří čas, nemusejí složitě hledat informace a navíc dává ucelený pohled na určité časové období. Jsou uvedeny i další doplňující informace, které jsou zajímavé pro uživatele – například čtenost, umístění, tematické zaměření apod. Systém je interaktivní.

Klientela: Široký záběr.

Využívají nás ti, kteří chtějí informace: téměř všechny státní instituce, ministerstva, úřad vlády, parlament, senát, kancelář prezidenta republiky, městské a okresní úřady, banky, politické strany, reklamní a PR agentury, hlavní podniky z různých oborů činnosti (Sazka, Eurotel, T-mobile, Oscar, Julius Meinl…), obrovským klientem jsou média. Obracejí se na nás i sportovci, umělci, kteří o sobě hledají materiály, ale i fyzické osoby, které chtějí najít nějakou konkrétní událost. Archiv existuje sedm let a zpětně se lze na cokoliv dotázat, protože všechno je uloženo v doslovném znění. Monitoring nevybíráme při vstupu, takže v první fázi nerozlišujeme, zda příspěvek je z ekonomiky nebo ze sportu. To všechno se třídí až při výstupu. A naše informace může využít kdokoliv.

Software: Z vlastní dílny.

Hlavním požadavkem na data od monitoringové společnosti je jejich shoda s tištěnou, vysílanou či publikovanou formou. Ve většině případů se nelze spolehnout na data v redakčních systémech jednotlivých médií, i když se často snadno technicky zpracovávají, ale jejich výsledná podoba se většinou liší od té, která byla redakcí nakonec publikována. V praxi to znamená, že si firma musí umět poradit s širokou škálou vstupních dat, jakými jsou tiskové předlohy ve formátu PDF, PostScript, QuarkXPress, Ventura Publisher, záznamy televizního nebo rozhlasového pořadu na kazetě či mp3 a agenturní zpravodajství např. v XML. Na vstupu se tedy sejde široká škála různých dat. Cílem celého snažení je všechny tyto nesourodé vstupy pomocí vlastních aplikací převést do jednotné podoby, se kterou je možné dále pracovat. Takto vytvořené jednotné datové soubory obsahují mimo vlastního textu i další informace umožňující detailnější popis. Tyto soubory pak tvoří základ celého archivu. Aktuálně archiv obsahuje desítky milionů záznamů při pravidelném sledování více než 400 zdrojů. Pro vlastní práci s celým archivem jsou důležité i technické prostředky. Mezi hlavní požadavky patří rychlé, ale bezpečné uložení dat a systém pro efektivní práci s celým archivem. Základem efektivní práce je optimální návrh celé struktury, která je jednak „lidsky“ čitelná, ale zároveň i snadno strojově zpracovatelná. Nad archivem běží náš vlastní fulltextový software pro rychlé vyhledávání požadovaných dat.

Systém: Prostě unikát.

V současné době jsou mezi několika stovkami klientů významným způsobem zastoupeny i mezinárodní společnosti, které mají možnost porovnat náš produkt s obdobnými službami v zahraničí. Nové požadavky těchto klientů nás přiměli podrobněji se věnovat průzkumu zahraničních trhů. Stali jsme se členy mezinárodní federace monitorovacích agentur. Systém fungující v České republice je svým technickým zpracováním a vztahem k vydavatelům naprosto unikátní.

Dnes: Směr Evropa.

Naše společnost má dnes sto zaměstnanců. Máme pobočku na Slovensku, podrobně zkoumáme situaci v okolních zemích a současně monitorujeme i země Evropské unie. Prvním a nejdůležitějším úkolem je najít společnou řeč s každým producentem dat v dané zemi. Ve finále to vlastně není o investicích, ale o tom přesvědčit vydavatele, že systém je zajímavý a že je pro ně přínosem. Právě ve spolupráci s médii spočívá výhoda celého projektu.

Vybavení: Splňuje účel.

Nemáme super stroje, jsou to námi sestavené počítače uzpůsobené pro naši potřebu. Průběžně vkládáme finance do vybavení z toho, co se vydělalo. Všechno se vždycky přizpůsobovalo potřebám. Žádné masové nákupy a zařizování místností. O celý datový chod firmy se stará několik hlavních serverů na platformě Intel. Nejdůležitější servery jsou převážně víceprocesorové stroje s vlastním RAIDovým diskovým polem. Jako operační systémy využíváme Linux a Windows2000. Linux využíváme převážně u serveru s orientací na internetové služby a Windows2000 jako vnitřní serverový operační systém. Nedílnou součástí je funkční a kvalitní síťové propojení všech částí firmy. V našem případě toto zabezpečuje 1Gb/s páteřní síť a koncové aktivní prvky Catalyst firmy Cisco. Pro celkové zvýšení datové bezpečnosti využíváme zálohovací automatickou DAT knihovnu s mechanikou VXA o celkové kapacitě 1TB.

Plány: Kapské Město.

Naším cílem je služby neustále zkvalitňovat. Rádi bychom rozvíjeli mediální analýzy. Mnoho si slibujeme také od spolupráce s partnerskými agenturami v zahraničí. V září jsme pozvaní na konferenci celosvětové asociace monitorovacích agentur do Kapského Města, kde budeme náš systém prezentovat. Velké zahraniční firmy mají obrovský zájem nás i náš systém koupit. My bychom jej ovšem rádi rozšířili a v jiných zemích aplikovali sami.

Leave a Reply