Tak to je něco: Mimozemské technologie jiných entit…!

19 Říj

Znalcům při diskusi o nich chodí často údivem či hrůzou mráz po zádech, laici a bezvěrci se tomu smějí, ovšem povětšinou jen do doby, než se s nimi dostanou do osobního kontaktu. Mluvíme o tvarovém zářiči slovy jejich výrobců, společnosti Astradat.

„Přístroje řady EKOplus jsou totiž pozemskou aplikací mimozemské technologie jiných entit. Po uvedení do provozu umožňuje v chráněném prostoru svou činností vytvořit téměř takové podmínky, jaké by tady na Zemi byly po energetické stránce za předpokladu, že by zemský energetický dvanáctistěn i se svými subsystémy pracoval naprosto perfektně.“ Cena 2880 Kč. Jedna z dalších společností zahrávající si s pojmem „klamání spotřebitele“ a činící z přírodních zákonů snůšku dementních pouček vám nyní nabízí naprosto úžasné výrobky, bez kterých se vystavujete jinak nesmírně nebezpečnému geopatogennímu stresu.

Mají v tom jasno

Autoři tohoto – dle svých slov – mimozemského výrobku už nainstalovali přes tři tisíce kusů. A jelikož prý byli nejednou žádáni o podrobnější informace, nabídli na svých stránkách www.astradat.cz perfektní přehled a studii výrobku. Dozvíme se tak spoustu úžasných věcí. Nad některými však musí matce přírodě vstávat hrůzou vlasy na hlavě. EKOplus je prý „přijímací a současně i vysílací anténa, tj. aktivní tvarový zářič, který bez vnějšího přívodu elektrické energie vytváří kolem sebe energetické pole kulového tvaru“. Nikde se však přes tuny textu nedozvíme, jaké to energetické pole je. Povedenou směsí lží a lidské hlouposti pak je tvrzení, že toto přístrojové energetické pole je indukováno z určité části všudypřítomného geomagnetického pole Země a svou energii má přístroj získávat transformací energie terestrických proudů. Kdyby hloupost létala, museli by být autoři těchto výmyslů již všichni v nebi. Terestrické proudy jsou elektromagnetické povahy. Mají svou složku elektrické intenzity a magnetické indukce a jsou tedy měřitelné, proto musí být měřitelný úbytek elektromagnetického pole okolo tvarového zářiče. To však nikdo nikdy nepopsal a ani autoři se o těchto měřeních nezmiňují.

Mimozemské energetické pole

Avšak to podstatné je opravdu ono nepopsané „energetické pole“. Narozdíl od zástupců společnosti Astradat vám nemá cenu nic nalhávat. Pole, které popisují, totiž nesplňuje ani jeden z nejdůležitějších přírodních zákonů – zákon zachování energie. V přírodě taková interakce nemůže existovat. Zatímco intenzita každého silového pole musí klesat se svou vzdáleností, je-li buzena bodovým (resp. prostorově omezeným) nábojem, tak kouzelné mimozemské energetické pole má být homogenní a se vzdáleností neklesající. Ani při sebelepší představivosti na to žádný absolvent základního kurzu fyziky neskočí. Je pravda, že jistou pojistkou lidí vyrábějících tyto přístroje je tvrzení, že chápou, že se to mnoha vědcům nemusí líbit. Apelují na jejich otevřenost novým poznatkům. Ovšem nic naplat, kam se na ně hrabe Jára da Cimrman se svou teorií slepých uliček vědy.

Demence pro pana Helmholtze

Excelentní příklad absolutního nepochopení základních fyzikálních principů zástupci společnosti je pak sama o sobě kombinace elektromagnetického charakteru terestrických proudů s termodynamickou veličinou zvanou „volná energie“. Tuto veličinu nazývanou po německém fyzikovi Hermannu von Helmholtzovi překrásně zkomolili na Humboltzovu energii, aby ji okamžitě přiřadili jako základní energii univerza. Přitom se jedná pouze o fiktivní makroskopický projev neuspořádaného pohybu částic. V podstatě jde o takovou energii v systému, kterou je možno použít ke konání práce.

Kupte to!

Máte-li za cíl uvěřit společnosti, jejíž zástupci vyrábějí a prodávají přístroj, který má za základ své funkčnosti fyzikální elektromagnetické a termodynamické procesy a přitom znalosti těchto výrobců nedosahují ani znalostí maturanta z fyziky, připravte si 1880 Kč na přístroj s dosahem 24 metrů a 2880 Kč na přístroj s dosahem 72 metrů.

Telurické proudy

Telurické proudy jsou oblíbeným tématem popularizátorů negativních účinků geopatogenních zón. Ohánějí se jimi kdejací šarlatáni a tak jen málokdo ví o jejich skutečné fyzikální podstatě. Telurické proudy jsou extrémně nízkofrekvenční proudy, ke kterým často dochází pod rozsáhlými oblastmi zemského povrchu. Telurické proudy jsou indukovány změnami ve vnějším magnetickém poli Země, obvykle změnami anebo narušením ionosféry díky slunečnímu větru. Díky platnosti Ampérova zákona tyto proudy dále indukují také magnetické pole a způsobují tedy často slabé narušení geomagnetického pole. Na lidské zdraví nemají žádný měřitelný vliv. Každopádně to podstatné je, že telurické proudy v naší republice zaznamenány ani měřeny nikdy nebyly.

Společnost ASTRADAT

Společnost Astradat zastupuje hlavní koordinátor Jiří Hlinka, na fungování společnosti se však podílí také trojce telestétů PHDr. Anna Hlinková, Miroslav Kurfürst a Ing. Ladislav Keclík, Csc. (který ovšem za společnost již nějakou dobu nevystupuje, jelikož je starostou obce Michálkovice na Ostravsku). Společnost byla založena v roce 1992 s cílem převážně psychotronickými metodami zkoumat svět okolo nás, ale také uvnitř nás.

Leave a Reply