Metan a život na Marsu? Příliš optimismu

29 Zář

Sonda Mars Express zaznamenala metan v atmosféře planety Mars, což je velmi důležitá informace. Ovšem spekulace, zejména mediální, že je to vážná indicie k domněnce o životě na Marsu, jsou příliš optimistické a trochu předčasné. Počáteční nadšení zchlazuje skepse. Přítomnost metanu byla potvrzena díky výsledkům analýz Planetary Fourier Spectrometru (PFS). Atmosféra se skládá se z 95 % z kysličníku uhličitého a 5 % dalších látek.

Množství metanu je však velmi malé – je ho asi desetimiliontina. Otázka pro vědce však zní: „Odkud ten metan přichází?“ Metan se rychle rozpadá a podle názoru výzkumníků ESA musí být někde zdroj. Vzhledem k nepatrnému množství bude nutné provést více měření a pochopit, jak je metan do atmosféry Marsu distribuován. Pak je nezbytné analyzovat, zda jde o nějaký produkt meziplanetární „spolupráce“, nebo možné atmosférické nebo povrchové procesy. Pozemská zkušenost navádí k domněnkám, že přítomnost metanu pochází ze sopečné nebo hydrotermální aktivity Marsu. Ale sopečná činnost zatím objevena nebyla. Zvažují se tedy jiné hypotézy. Na Zemi je metan je vedlejším produktem biologické aktivity, například fermentace. Znamenalo by to existenci života. Ovšem k definitivnímu závěru zřejmě povede ještě velmi dlouhá cesta.

Leave a Reply