Vede časté létání k rakovině?

23 Čvc

Mnoho lidí, kteří často používají dálkových leteckých spojů, se nyní obává, že se vystavují vysokému množství vesmírného záření a tím i riziku rakoviny. Mezi ně patří například i modelka Elle McPhersonová, která údajně během letu ukládá své dítě do olovem obložené přenosné tašky. Pravda je ovšem taková, že podle poslední studie žádné podobné ohrožení neexistuje. V letové výšce desíti tisíc metrů jsou lidé vystaveni zhruba stopadesátinásobku vesmírného záření ve srovnání s úrovní hladiny moře a toto množství se zvyšuje ještě více poblíž pólů. Cestující ale musí ozáření snášet po tak krátkou dobu, že není pokládáno za životu nebezpečné.

Je pravdou, že některé předcházející studie tvrdily, že u posádek letadel existuje dvojnásobná pravděpodobnost onemocnění rakovinou prsu, a u rakoviny kůže je toto riziko dokonce patnáctkrát vyšší. Ovšem pravdou také je to, že se tyto studie prováděly u poměrně malých skupin. Daleko větší průzkum, do něhož bylo zahrnuto 44 000 posádek letadel z osmi evropských zemí, nyní ukázal, že úmrtí na rakovinu této profesní skupiny není o nic větší než u zbytku populace. Podle konvenčních modelů by lidé po třiceti letech létání, během nichž stráví každý rok 750 hodin ve vzduchu, měli být o deset procent náchylnější k onemocnění rakovinou. Podobný nárůst ovšem zjištěn nebyl, přestože většina členů posádek je ještě mladá a může onemocnět v pozdějším věku.

zdroj: letenka.info

Leave a Reply