Indonésie je říše pokladů přírody

21 Dub

V pralesích Indonésie byla v posledních měsících objevena řada nových zvířat – 20 druhů žab, jedna rybka, čtyři druhy motýlů a nejméně pět nových typů palem. Unikátní je zejména objev sladkovodní ryby Paedocypris progenetica, která je považována za nejmenšího dosud známého obratlovce, jenž v dospělosti dorůstá délky pouhých 7,9 mm. Autorství objevu patří švýcarskému bilologovi Mauriceovi Kottelatovi, který prováděl výzkum pro Singapurskou národní univerzitu.

Kottelat našel rybu v zaplavených tropických pralesích na Sumatře. Byla zařazena do čeledi kaprovitých. Za dosud nejmenšího obratlovce byla považována rybka Trimmatom nanus (délka dospělého jedince je 8 mm) nalezená v roce 1981 v Indickém oceánu. Vědecká výprava americké ekologické organizace Conservation International, složená z Američanů, Australanů a Indonésanů, objevila v západní části ostrova Nová Guinea další živočišné a rostlinné druhy.

Mezi nimi dosud neznámou žabku, velikou necelých 14 milimetrů. Na území, kde nežije žádná lidská komunita, nejsou žádné cesty a zřejmě dosud na ně nevkročila lidská noha, objevili přírodovědci i živočichy považované za vyhynulé. Například dvě dlouhonosé ježury australské patřící k primitivním savcům kladoucím vajíčka, zlatavého klokana stromového, nový druh květosavky (ptáka s oranžovou skvrnou na hlavě a s visacím lalokem pod každým okem), poprvé vyfotografovali vzácnou rajku s latinským názvem Parotia berlepschi (byla popsána domorodci již v 19. století). Panenským a nedotčeným prostředím pohoří Foja byli ohromeni i dva průvodci z kmenů Kwerba a Papasena.

Množství poznatků bylo tak rozsáhlé, že se výprava bude muset do této oblasti ještě vrátit.

Leave a Reply