Hubbleův teleskop na oběžné dráze Uranu zachytil nové měsíce

2 Pro

Astronomům se podařilo odhalit poblíž Uranu dva nové měsíce. Nedávné pozorování Hubbleova teleskopu (více o něm v říjnovém čísle našeho časopisu) přineslo na oběžné dráze kolem planety dva z nejmenších zatím objevených satelitů.

Oba měsíce – prozatím označeny jako S/2003 U 1 a S/2003 U 2 jsou extrémně slabé a z toho důvodu unikly pozornosti sondy Voyager 2, která kolem planety prolétala v roce 1986. „To, že nyní můžeme sledovat slabé objekty ve vzdálenosti 2,8 miliard kilometrů, je důkaz toho, jak moc se přístroje na Zemi nebo na její oběžné dráze v průběhu posledních dvaceti let zlepšily,“ prohlásil Mark Showalter ze Stanfordovy university, který studoval snímky Uranu, pořízené Hubbleovým teleskopem. Dva měsíce září ve skutečnosti čtyřicet miliardkrát slaběji než samotný Uran a výzkumníci museli snímky přeexponovat, aby vůbec dokázali určit, kde se nachází. S/2003 U 1 je ze dvojice větší a jeho průměr činí 16 kilometrů, zatímco S/2003 U 2 má průměr pouhých 12 kilometrů. Tento objev zvyšuje celkový množství Uranových satelitů na dvacet čtyři a planeta zůstává v počtu oběžnic třetí za Jupiterovými třiceti osmi oficiálně pojmenovanými měsíci a Saturnovými třiceti.

Jak S/2003 U 1, tak S/2003 U 2 obíhají Uran za dobu menší než jeden den a na své dráze se dostávají poměrně blízko větším a lépe prozkoumaným měsícům Puck, Miranda and Belinda.

Leave a Reply