Homo floresiensis

5 Říj

Homo floresiensis je novinka, objev na Floreských ostrovech v Indonésii v roce 2003, pravděpodobně trpasličí forma Homo erectus. Nejkompletnější je nález fosilie dospělé ženy o výšce jednoho metru s velikostí mozku 380 ccm. Nález postupně dokazuje, že izolovaný vývoj může přinést trpasličí formy velkých savců, na ostrovech byly nalezeny fosílie např. trpasličích slonů. H. floresiensis byl úplně bipedální, používal kamenné nástroje a oheň, byl lovcem. Vědci se snaží dešifrovat zmínky, že tito lidé žili na Floreských ostrovech ještě v 16. století!

Leave a Reply