Dujte, větry elektrárenské

8 Bře

V polovině roku 2004 by měl v Čechách odstartovat velkolepý projekt rozsáhlé výstavby větrných elektráren, který je prezentován jako „Větrný park Chomutov“. Do roku 2010 by měla Česká republika zvýšit podíl spotřeby energií z obnovitelných zdrojů ze současných necelých dvou na osm procent.

Investorem stavby na území Ústeckého kraje bude česká společnost Czech Venti, a. s., což je společnost dvou partnerů – Proventi, a. s., z Čech a Virtual Utility z Velké Británie (po 50 %). Oficiální partnerem je britský koncern BAE SYSTEMS PLC a čestným předsedou společnosti je politik Brian Wilson, pětinásobný exministr britské vlády (v letech 2001 – 2003 byl mj. ministrem energetiky). Wilson je poradcem premiéra Tony Blaira a je znám jako vytrvalý zastánce investic do výroby energie z obnovitelných zdrojů. Krušné hory byly vytipovány jako lokalita, která má ve výškách 750 až 950 metrů nad mořem dostatečný potenciál kinetické energie větru po 70 až 80 % roční doby. Byl prokázán větrný výkon 370 W.m-2, čemuž odpovídá hodnota roční větrné energie 3246 kWh . rok-1 Předseda představenstva firmy Czech Venti, a. s., Ing. Antonín Rais je přesvědčen o úspěchu projektu, který předpokládá instalaci 96 špičkových elektráren od renomovaných firem – 58 „kousků“ dánského zařízení NEG Micon – NM 72C/1500 o výkonu 1,5 MW a 38 německých elektráren De Wind D 8 o výkonu 2,0 MW. Celkový instalovaný výkon bude 163 MW, čemuž odpovídá roční výroba 458 006 MWh energie. Podobné větrné elektrárny s úspěchem pracují v Německu na opačné straně Krušných hor – v minulých letech bylo v této lokalitě instalováno celkem 534 MW. (Země našich sousedů vyrábí 38,6 % elektrické energie z celosvětového instalovaného výkonu větrných elektráren!)

Ekologické je drahé

Výhody „větrné energetiky“ jsou naprosto zřejmé, ale vstupní náklady nejsou malé. Vedení Czech Venti vypočítalo, že jeden megawatt instalovaného výkonu přijde na 40,95 milionu korun a a 163 MW představuje investici přes 6,67 miliardy korun. Životnost elektráren je spočítána na 20 až 25 let a za tu dobu ušetří až 25 milionů tun hnědého uhlí, které se těží v severočeské hnědouhelné pánvi. S ukončením výstavby se počítá koncem roku 2006. Byly zpracovány rozsáhlé studie, které zahrnuly specifika životního prostředí v zájmové oblasti a komplexně zhodnotily všechny vlivy a zatím se neobjevily žádné fatální překážky. Větrný park Chomutov je skutečným průlomem do české energetiky mj. i proto, že je první etapou projektu, v jehož rámci bude instalováno dalších 162 MW.

Leave a Reply