Australopithecus aethiopicus

23 Kvě

Hominidní druh Australopithecus aethiopicus – existoval před 2,6 až 2,3 milionu let. Jeho zařazení do vývojové linie bylo složité, východiskem byla pouze lebka nalezená Alanem Walkerem a pár drobných kosterních nálezů. Byl nakonec zařazen jako předchůdce robustus a boisei. Lebka má matoucí směs primitivních a pokročilých vlastností, velikost mozku byla jen asi 410 ccm, podobala se spíše afarensis. Podle čelisti, jednoho zubu a sagitálního hřebene se však aethiopicus podobal nejvíce Australopithecus boisei.

Leave a Reply